Regulamin BizCRM w wersji BETA-DEMOJestem już zarejestrowany  • 1.Twórcą oprogramowania BizCRM jest: Possible Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pabianicka 26 lok 2, 04-219 Warszawa.
  • 2.Oprogramowanie BizCRM jest chronione prawem autorskim w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). W związku z czym wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do przedmiotowego oprogramowania BizCRM podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie.
  • 3.Oprogramowanie BizCRM udostępnione jest przez Internet w wersji BETA-DEMO, ograniczonej funkcjonalnie w porównaniu z płatną pełną wersją BizCRM.
  • 4.Possibile zastrzega sobie prawo do zakończenia udostępniania BizCRM przez Internet w wersji BETA-DEMO w dowolnym terminie bez podania przyczyn.
  • 5.Korzystanie z oprogramowanie BizCRM w wersji BETA-DEMO jest bezpłatne.
  • 6.Possible nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez oprogramowanie BizCRM w wersji BETA-DEMO, w szczególności utratę wprowadzonych danych.
  • 7.Dane wprowadzone przez Internet i przechowywane w oprogramowaniu BizCRM w wersji BETA-DEMO mogą być widoczne dla innych osób, które zalogują się do tego oprogramowania.
  • 8.Oprogramowanie BizCRM w wersji BETA-DEMO działa bez SSL, w odróżnieniu od pełnej wersji, która zapewni SSL (komunikację szyfrowaną).
  • 9.Possible nie ma prawa udostępniania w żaden sposób innym podmiotom danych osobowych wprowadzonych przez Internet za pośrednictwem poniższego formularza.
  • 10.Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza dostępnego po zaakceptowaniu regulaminu będą służyły wyłącznie kontaktowi Possible z osobami korzystającymi z BizCRM w wersji BETA-DEMO celem: uzyskania opinii o oprogramowaniu, poinformowaniu o zaprzestaniu udostępniania BizCRM w wersji BETA-DEMO oraz rozmów handlowych i zakupu pełnej wersji BizCRM. Dodatkowo, na adres e-mail dostarczony w formularzu wysłane zostanie hasło dostępu do wersji BETA-DEMO BizCRM dla dynamicznie skonfigurowanego konta użytkownika.